Kliinilised testid

kliinilised-testid

Tõendatud efektiivsus

Arvuteid on mitmetel kordadel kliiniliselt testinud professor G. Freundl, endine Düsseldorf-Benrathi munitsipaalhaigla sünnitusabi- ja günekoloogiaosakonna peaarst. Tulemusi on esitletud mitmetel meditsiinikonverentsidel Euroopas ning need tõendavad Lady-Compi tipptasemel usaldusväärsust ja tõhusust loomuliku raseduse ennetamise / pereplaneerimise meetodina, ilma vajaduseta kasutada rasestumisvastaseid vahendeid ning ilma kõrvalmõjudeta.

Teised Lady-Compi ja Baby-Compi puudutavad kliinilised uuringud

BabyCompi ja hiljem LadyCompi arendustegevuste varajastes faasides korraldati nendega kliinilisi uuringuid. Tulemusi kasutati alati selleks, et seadmeid täiustada ning edasi arendada. Lisaks ei põhine meie väited seadmete Pearli indeksi kohta mitte meie endi uuringutel, vaid ka mitmetel kliinilistel uuringutel.

Laadige alla aruanded kliiniliste uuringute kokkuvõtetest:

Dr Andreas Marxi kliinilise uuringu kokkuvõte: seadmete Lady-Comp®, Baby-Comp® ja pearly® efektiivsus

„Temperatuuriandurite kõrge mõõtetäpsus ning temperatuuriarvutuste täpne algoritm annavad tulemuseks meetodi ohutuse kõrge taseme, mis tõuseb konkureerivate seadmete seas selgelt esile.

Seadme käsitsemine ja kasutamine on kasutajasõbralik ja lihtne – kõiki olulisi elemente, mis kindlustavad seadme ohutu ja korrektse kasutamise, on kasutusjuhendis arusaadavalt kirjeldatud.

Mitmed tunnustatud ajakirjades avaldatud teadusuuringud pakuvad olulisi tõendeid VE elektrooniliste viljakusseadmete rasestumisvastase tõhususe ja ohutuse kohta. Kõik uuringud ja uurimused korraldati iseseisvalt – mitte ükski osalenud arstidest ei saanud rahalist toetust ja neil puudus suhe tootja, Valley Electronicsiga, mis võimaldab seega avalikkusel pidada iseseisvalt avaldatud andmeid usaldusväärseteks ja objektiivseteks“

ClevaMed, dr Andreas Marx